KRAKOWSKA FABRYKA ZDROWIA


change Rehabilitacja uroginekologiczna
200 zł  ·  50 min.
Znam przysługujące mi prawa pacjenta i wyrażam zgodę na udzielenie świadczenia medycznego w postaci zabiegu fizjoterapeutycznego (terapia manualna) w podmiocie leczniczym Krakowska Fabryka Zdrowia spółka z o.o. Zgoda obejmuje wykonanie wszystkich zabiegów zaleconych we wszystkich placówkach podmiotu leczniczego i uzgodnionych z fizjoterapeutą prowadzącym lub innym pracownikiem podmiotu. Art. 15-19, art.9 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009, 52, 417 ze. zm.)
Zapoznałem/am się z regulaminem podmiotu leczniczego Krakowska Fabryka Zdrowia spółka z o.o. oraz nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego treści
show more